Harms Advocatuur

Welkom op de website van Harms Advocatuur: een kantoor gespecialiseerd in Vastgoed en Europese aanbestedingen.

Harms Advocatuur staat voor een dienstverlening die verder gaat dan het beantwoorden van de gestelde vraag. Gekeken wordt naar het probleem achter de vraag én naar de mensen die bij het vraagstuk betrokken zijn. Harms Advocatuur streeft naar een persoonlijke aanpak en een passende oplossing voor uw vraagstuk, zodat u ook daadwerkelijk weer verder kunt. 
 

Harms Advocatuur helpt u met:
 

  • gedegen maatadvies met haalbare oplossingen
  • het voeren van contractsonderhandelingen en het opstellen van contracten
  • het initiëren en uitvoeren van bemiddelingsgesprekken
  • het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van aanbestedingsprocedures (overheden)
  • het checken van aanbiedingen en het begeleiden van inschrijvingen (marktpartijen)
  • het voeren van civiele en bestuursrechtelijke procedures en arbitragegedingen.
     

Harms Advocatuur en Van State Advocaten:

Harms Advocatuur is per 1 februari 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met Van State Advocaten in Amsterdam. Alle werkzaamheden worden verricht onder de naam Van State Advocaten. Zie www.VanStateAdvocaten.nl

 

Specifiek voor Europese Aanbesteding heeft Harms Advocatuur een strategisch samenwerkingsverband met Van Kampen Advocatuur in 's-Hertogenbosch.

 

 

"Problemen maken kunnen we allemaal. Het vinden van haalbare oplossingen geeft meer voldoening"